Home   
Online Registration form open only for MAHAGENCO Departmental Candidates for new registration till 21-12-2016

Guidelines / उमेदवार सामान्य सूचना
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीतील सहाय्यक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता या पदांकरिता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन(online) पद्धतीने अर्ज सादर करण्याबाबत सविस्तर सूचना महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या http://www.mahagenco.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज भरण्यापूर्वी उमेदवाराने संपूर्ण जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
Note:- Registration open only for MAHAGENCO Departmental candidates & Closing date of registration : 21-12-2016 (open till 11.59pm)
महानिर्मिती कंपनीच्या महाराष्ट्रातील सर्व औष्णिक विद्युत केंद्रातील अनुशेष तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षण त्याचप्रमाणे रिक्त पदांची संख्या विचारात घेउन सहाय्यक अभियंता यांची ४०० व कनिष्ठ अभियंता यांची २५० पदे भरावयाची आहेत
* Important Notice / महत्वाची सूचना
* Application Process Flow / अर्ज सादर करण्याचा क्रम
Important Instructions :
  1. Photo image size should not be greater than 50Kb.
  2. Signature image size should not be greater than 20Kb.
  3. Only Online payment will be accepted (Credit Card/ Debit Card/ Net Banking/ Mobile Payments/ Cash Card/ Wallet).
* For any Technical queries contact on / अर्ज सादर करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीसाठी येथे संपर्क साधावा

022-42040240 / 188

hrhelpdesk@mahagenco.in

Contact Details

022-42040240 / 188

hrhelpdesk@mahagenco.in